JIWE Hovslageri & Smide

"Du har hästen. Jag har resten."

Läsvärt


shf_logoSvenska Hovslagareföreningen arbetar för att tillvarata utbildade och godkända svenska hovslagares intressen. För närvarande finns det ca 400 medlemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.

Det är SHF som för register över av svenska hovslagare genomförda utbildningar. Ett publikt register över detta finns på föreningens hemsida under "Sök hovslagare".

 


effa_logo

EFFA, eller European Federation of Farriers Associations, målsättning är att synliggöra de som uppnått tillräcklig kompetensstandard inom hovslagaryrket, att göra det möjligt för hästägare att finna välutbildade och kvalificerade hovslagare från andra länder (vilket nu är särskilt viktigt med nya EU-bestämmelser), samt att uppmuntra länder med lågutbildade hovslagare att höja standarden i yrkeskåren. 

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Deras uppdrag är bl.a. att arbeta för ett gott djurskydd. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.

Nya lagar har trätt i kraft, vilka bl.a. styr vilka som får arbeta med djur, t.ex. hästar, som är sjuka eller skadade. Mer om dessa förändringar i djurskyddet kan du läsa här.

De regler som styr speciellt över hovslagare finns beskrivna här.

 

 


Jag läser just nu: